Císař Zikmund Lucemburský k ČECHŮM, MORAVANŮM, RAKUŠANŮM A UHRŮM

25.10.2021 06:27

/v posledním proslovu k příslušníkům svého dvora, Znojmo, 6.12.1437, tři dny před smrtí/


„Pomněte, že vaše malicherné spory jsou hloupé! Všichni křesťané, a i když můžeme mít na některé záležitosti svaté matky církve rozdílné názory, máme jednu společnou povinnost a tou je hájit Kristovu pravdu před machometány! Jedině tehdy, pokud se země kolem Dunaje spojí, odoláte Turkům. 

Jestliže však vy, ČECHOVÉ, MORAVANÉ A RAKUŠANÉ, opustíte uherské panstvo a lid, nebo pokud vy, UHŘI, se budete chovat pyšně a zle ke svým sousedům, pak tvrdím, že Uhry ovládnou Turci a udělají z nich baštu, odkud budou dál sužovat křesťanstvo.


Pokud tohle dopustíte, budete trpět všichni. Všichni jak jste tady, bez rozdílu!


Stoupenci Alláha jsou největším nepřítelem naší víry. Tohle věděl už můj otec slavný císař Karel. A jeho jménem i svým vás prosím, braňte se společně proti Turkům. Zapomeňte na své spory a stůjte věrně bok po boku. Nedejte se oklamat Poláky či hanebnými Němci. Ne oni, ale vy máte odpovědnost za to, aby konečně v mých zemích zavládl klid, mír a pořádek.“

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode