Činnost MNK v loňském roce a plán na rok 2018

16.01.2018 18:02

 Moravský národní kongres v roce 2017 :

Jarní zasedání MNK dne 24.6. 2017
Podzimní zasedání MNK dne 25.11.2017
Zasedání Výkonného výboru MNK 3x za rok
Mše svatá za krále Svatopluka dne 12.3.2017 ve Křtinách a následné setkání zástupců MNK, KŘMR a SMB
Zajištění a provedení přednášek : 12. 3. 2017 : Svatopluk – sporná data, 24.6. 2017 : Marie Terezie – 300. výročí, 25.11.2017 : Alois Pražák – politik a člověk
Vydání sborníku MNK 2011 – 2016
Smlouva o spolupráci MNK – MM podepsaná  dne 24.6.2017
Příprava materiálů k setkání s monitorovací komisí Rady Evropy v roce 2018
Úzká spolupráce s iniciativami: Mladí Moravané, Sdružení monarchistů Brno, Královský řád moravských rytířů, Kruhy rodů Moravy a Slezska, Špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského
Řada dalších aktivit drobnějšího významu


Plán činnosti Moravského národního kongresu v roce 2018 :

Jarní zasedání MNK –  únor / březen 2018
Podzimní zasedání MNK – listopad 2018
Zasedání VV MNK nejméně 6x ročně (dle potřeby i více)
Setkání s monitorovací komisí Rady Evropy – termín zatím není z RE ohlášen
Rozšíření spolupráce MNK s organizacemi u Moravského kulatého stolu i s iniciativami mimo něj
Mše svatá za krále Svatopluka ve Křtinách – 11. března 2018 s  pracovním zasedáním při účasti spolupracujících organizací
Přednášková činnost, týkající se převážně  příčin a důsledků roku 1918 pro Moravu
Příprava Sborníku MNK 2017 – 2018 (2019).

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode