CHEMTRAILS ? ANO - I - NE !

07.04.2018 12:25

 Ano, lidstvo skutečně dělalo takové geoinženýrské pokusy. Přesně - Američané. Tedy USA. Byly z letadel rozprašovány 2 skupiny látek do ovzduší.

Jedna z těchto látek je sloučenina síry, která způsobuje, že se část tepla ze slunečního záření odráží zpět do vesmíru. Cílem tedy bylo zjistit, zda by šlo něco takového použít k ochlazování naší planety.

Protože se však zároveň spalováním leteckého benzínu dostává do ovzduší další kysličník uhličitý, CO2, tedy skleníkový plyn, je efektivita něčeho takového sporná, ne-li přímo záporná.

Nejedná se o žádné tajné pokusy. Záznam v PDF v knihovně Kongresu USA je volně přístupný a pan Dušan Doliak si ho tam osobně prohlédl.

V těchto pokusech se zřejmě v USA pokračuje i nadále, ale celé je to v malém měřítku. Rozhodně se nic takového neděje v Evropě.

A že máme oblohu často pokrytou bílými stopami nesrovnatelně více, než kdykoli dříve? Není v tom nic fantastického. Letecká doprava skutečně velmi narostla. Ale jde jen o zkondenzované páry.

/Dle Dušana Doliaka/

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode