Český paradox

12.08.2017 15:14

  Pokud Moravané vznášejí požadavek na obnovu zemského zřízení, jsou často odkazováni s tím, že už JE TO DÁVNO (?), co „byla nějaká Morava“ a abychom s tím už „PŘESTALI“ ! Je to skutečně tak dávno? Nebo si to mnoho lidí, někdy i na Moravě, jen myslí? Protože o Moravě, Moravanech, její historii a nedořešeném státoprávním problému se u nás v médiích „NEMLUVÍ ?“. Nebo jen velmi málo, opatrně, a to ještě jen v nějakých těch místních – méně významných ?

Ve školách se dlouhá desetiletí účí o Moravě a její historii jen střípky a celý dějepis je podáván z pohledu Čecha z Čech, nebo přímo pražským prizmatem. V této atmosféře historické manipulace vyrostlo už několik generací občanů Československa a dnes, v ČR, jsou tato období podávána nové generaci téměř stejně. Ve skutečnosti zrušení zemského zřízení u nás bylo účinné až 1.1.1949 ! K návrhu a schválení došlo po komunistickém puči v roce 1948, pravděpodobně na příkaz Moskvy – samotného Stalina – který byl dán Klementu Gottwaldovi při jedné z jeho „návštěv“ Sovětského Svazu. Lístek s „příkazy“ byl nelezen v kapse saka, které Klement Gottwald při této návštěvě měl na sobě a zařazen k předmětům z jeho pozůstalosti. Jedním z bodů bylo – zrušení zemského zřízení

Na druhou stranu své podivně získané nadpráví nad Moravou rádi ospravedlňují Češi poukazováním na útvar Koruna česká. Často je to podáváno velmi povýšenecky. Téměř ve smyslu – Moraváci držte pusy, vždycky jste spadali pod České království! Země Koruny české byl soubor zemí spravovaných českým králem – útvar nezaměnitelný s Českým královstvím. Přesto Češi rádi tyto pojmy zaměňují jak se jim právě hodí. České královstí bylo ovšem pouze jednou ze zemí Koruny české, tedy byly to pouze Čechy a Morava pod toto království nespadala. Byla samostatnou zemí v rámci „Koruny“ – Markrabstvím moravským. A vůči Zemi české – plnoprávný soused !

Za vlády Marie Terezie, královny Uher a Čech, markraběnky Moravy atd. bylo V ROCE 1749 MORAVSKÉ MARKRABSTVÍ – stejně jako jiné země habsburské monarchie – v oblasti vojenské, politické, soudní i finanční PODŘÍZENO PŘÍMO centrálním úřadům ve VÍDNI. KORUNA ČEKÉHO KRÁLOVSTÍ POZBYLA PRAKTICKÉHO VÝZNAMU …

A ten paradox ? Ten přece spočívá v tom, že podle Čechů, kteří chtějí upřít Moravě její práva, byl rok 1949 – UŽ DÁVNO ! Ale o době o dvě století starší, kdy se Koruna česká stala prázdným pojmem, tedy o roku 1747 – že to bylo UŽ DÁVNO – neříkají !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode