Češi Moravu, ubrání sami!

16.08.2016 23:27

 Podplukovník v záloze Marek Obrtel, bývalý vojenský lékař, který bojoval v Afghánistánu a proslavil se tím, že na znamení protestu vrátil medaili NATO, dnes vytváří národní domobranu. Tuto iniciativu už zkritizoval německý kanál MDR, který se vysílá v Sasku a v Durynsku a patří do systému národní veřejné televize ARD.

Členy milice tu obvinili z pravicového extremismu, ze vztahů se stranou Národní demokracie, z napomáhání Rusku. „Obyčejná nálepka, kterou věší na všechny nepohodlné lidi. A jde o vážnou věc, o to, že stát není schopný zajistit bezpečnost občanů uvnitř země", řekl v interview pro Sputnik velitel Národní domobrany, podplukovník Marek Obrtel.

Obrtel: vůbec nevím, proč nás nazývají Národní domobrana. Hlavní smysl naší struktury tkví v tom, abychom se, jako ve Švýcarsku, stali Národní gardou, starali se o bezpečnost země. Mohli bychom pomáhat při likvidaci přírodních katastrof, jako jsou například povodně, zemětřesení, chránit před migrační vlnou, pokud se znovu zvedne, a jestli bude třeba — ubránit suverenitu území České (Českomoravské)republiky se zbraní v ruce. 

 Sputnik: Ale vdžyť existuje armáda, bezpečnostní orgány, to je jejich přímý úkol.
Obrtel: Naše armáda se od určité doby méně stará o obranu vlastní země, zato je vždy připravena plnit svou povinnost daleko ve světě, nebo někde v Evropě, například na západní ruské hranici. Co se týče bezpečnosti uvnitř země, vždy přichází se zpožděním. Před rokem jsme vyzývali k posílení ochrany západní hranice proti přílivu uprchlíků. Mávali nad tím rukou. Uplynul rok, uprchlíci si našli jinou cestu do ČR — autobusovou, leteckou. Pohraniční téma, říkáme, už není aktuální, ale vláda se o něj začíná právě teď starat. Nebo: ve Francii došlo k teroristickému útoku, zabili kněze v kostele, a u nás se hned začalo mluvit o nutnosti chránit katolické kostely. Ale kdo by mohl plnit takový rozsáhlý úkol? Kdo by mohl chránit sportovní komplexy, kulturní objekty atd.? Armáda? Ne, pouze dobrovolníci, právě tato Národní garda.

Sputnik: Mají občané právo brát obranu země do svých rukou? Máte oficiální povolení k takové činnosti?

 Obrtel: Ne, nemáme žádné povolení. Myslím, že vláda v tom není zainteresovaná, dívá se na nás s podezřenín.prostě jsem uvedl příklady, co bychom mohli dělat, a právo na to máme. V článku 23 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního zřízení ČR, je přímo řečeno: občané mají právo zasahovat proti každému, kdo ohrožuje demokratický pořádek realizace lidských práv a základníchsvobod, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné využívání prostředků, uvedených v zákoně, nejsou možné. A my neustále narážíme na neschopnost oficiálních orgánů, když je třeba vystupovat proti omezování suverénních práv České republiky v EU, řešit migrační problém, bojovat proti omezování demokracie uvnitř země.
Sputnik: Obviňují vás z toho, že jste přívrženci extremismu, že se orientujete na Rusko

Obrtel: My si prostě nemůžeme dovolit nějakou ideologii, to okamžitě pohřbí myšlenku naší národní iniciativy. Jsme nadstranická struktura, otevřená všem zájemcům, všem, kdo se drží zdravého rozumu.

Sputnik: A kolik členů má vaše organizace?
Obrtel: Máme 90 oddělení prakticky ve všech obydlených centrech — malých i velkých. V případě vzniku nějakého nebezpečí pro společnost jsou lidé, kteří ji mohou ochránit.

Sputnik: Uběhly dva roky od chvíle, kdy jste provedl odvážný čin: vrátil jste NATO své vyznamenání. Necítíte se vyvržencem?

Obrtel: V poslední době jsem o tom hodně přemýšlel, snažil jsem se sám sobě odpovědět na podobnou otázku. Rozhodl jsem se dokonce napsat o tom článek. Mohu říci jedno: nehledě na vše, co jsem prožil, jsem rád, že jsem udělal to, co jsem udělal. Nelituji toho. Podle ohlasů, a já jich dostávám velmi mnoho, vidím, že mnozí můj čin chápou a schvalují a rovněž by chtěli vyjádřit svůj protest proti politice NATO, například vůči Rusku. Je fakt, že jim chybí odvaha. Zatím. Ale takových lidí, věřte mi, jsou statisíce.

 

Názor autora nemusí shodovat s názorem redakce 

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/ 

Poznámka redakce:Ale některé oddělení jsou tak nacionalisticky názorově postaveny,že Moravané o jejich lojalnosti hodně pochybují.Jedná se o vlastní zkušenost našich dopisovatelů.

Do budoucna tá to organizace je hodně nejednotná a nespolehlivá.

Redakce

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode