Čechizace setkání na Velké Javořině

30.07.2017 11:18

 Pan Vojtěch Běhunčík adresoval redakci Slovácký deník žádost o uvedení na pravou míru tvrzení jednoho z organizátorů letošního setkání na Velké Javořině v rozhovoru pro tento deník.

Žádost o uvedení na pravou míru.

Ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště Antonín Mach v odpovědi na otázku Deníku: „Někteří obyvatelé Moravy vám vytýkají, že byste měli do názvu akce přidat mezi Čechy a Slováky ještě Moravany…“ odpověděl: „Tato akce nese již od samého počátku svého vzniku název „Slavnosti bratrství Čechů a Slováků“. Žijeme přece v České a Slovenské republice, dříve v Československu.“
viz: https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/antonin-mach-slavnosti-na-velke-javorine-maji-uzasnou-atmosferu-20170728.html

Pan Mach – podobně jako každý politik – na přímou otázku neodpověděl a uvedl jenom polovinu pravdy. Tento stát má nyní název Česká republika a slavnosti se odehrávají na moravsko – slovenském (nikoliv česko – slovenském) pomezí. To, že Morava v současnosti není územně – správní jednotkou, byl v roce 1949 akt komunistické politické zvůle.
Tím, že v udržování tohoto stavu politická garnitura, která se dostala k moci v roce 1989 (a rozdělila původní Československo) pokračuje, jenom dokazuje, že je stejná jako byli komunisté (ve skutečnosti je ještě horší).

Na území Moravy žijí – ať se to komukoliv líbí nebo ne – Moravané, a to jednak Moravané svou příslušností k historickému moravskému území, jednak Moravané, kteří pokládají národnost moravskou za svou (stejně jako v Čechách žijí Češi). Všechny výše zmíněné Moravany pan Mach ve své odpovědi pominul. Takové opomenutí je u osoby, která zastává vedoucí funkci v kulturní organizaci a u které se očekává jistý kulturně-historický přehled, zarážející a neodpustitelné.

Žádám o uvedení opravy článku.  Vojtěch Běhunčík, Uherský Brod

Jsou stovky důkazů, že konstatování pana Běhunčíka jsou správná. Vybrali jsme například fotografii dobové pamětní desky, upozorňující na Boží muku, kterou můžete vidět po cestě na Velkou Javořinu. Fotografii pořídil Ing. Antonín Růžička.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy

Zdroj:moravskynarod.cz

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode