BYLI JSME V MINULOSTI NA MORAVĚ XENOFOBNÍ, NEBO JSME JEDNALI ADEKVÁTNĚ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ ?

24.01.2016 11:02

Krátce k udržování bezpečnosti a pořádku v 16. století:

Lotři a násilníci byli pronásledováni primárně místní vrchností. Fojtové na dědinách měli v evidenci všecko obyvatelstvo a netrpěli přechovávání zahálečů. Vrchnosti, doptaly-li se na zločince, směly je chytat a pronásledovat i na cizích panstvích. Cikáni byli vyháněni ze země a vstup na Moravu jim zabraňován, koncem století 16. byli dokonce na zemské útraty vyváženi za hranice. Podle sněmovního usnesení z roku 1615 nesměli být v zemi vůbec trpěni žebráci mimo poutníky a řemeslníky, kteří byli za tím účelem opatřeni fedrovními listy. Už polovině 16. století byla zřízena bezpečnostní stráž třiceti jezdců (ausrajtarů), z nichž 10 bydlelo v Olomouci, 10 v Brně a 10 ve Znojmě. Ausrajtaři byli chráněni zákonem před každým násilím. Jezdili Moravou a chytali zloděje a podezřelé lidi. Posílali je do nejbližších měst do vězení, kde jim za každého chyceného lotra vyplatili 1 zlatý.

autorem příspěvku je Promoravia

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode