Brno využije dešťovou vodu. S řešením pomůže studie

13.09.2021 07:26

Jak efektivně využívat srážkovou vodu ve městě, to zjistí studie. Zadávací řízení na jejího zhotovitele dnes schválili radní. Studie zmapuje stav v sedmi městských částech a navrhne konkrétní ekologická řešení u vytipovaných objektů v majetku statutárního města Brna.

„Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna vypisuje od roku 2017 ekologické dotace pro občany. Ty se u veřejnosti setkaly s velkým zájmem. Nyní město prověří, jak přistupovat ke svým budovám a prostranstvím, a to díky Studii adaptačních opatření na využití srážkových vod. Ta nám pomůže zajistit efektivní využití dešťovky na konkrétních objektech a plochách v Brně,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Studie se bude zabývat sedmi městskými částmi (Bohunice, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Brno-sever, Černovice a Židenice) po dobu osmi měsíců. Dohromady se jedná o území o ploše 386 ha. Zajímavostí je, že se studie nebude věnovat pouze budovám a objektům, ale součástí budou i volné plochy a prostranství typu parkoviště, chodníky nebo celé areály. Důraz bude kladen na rozmanitost řešení. Může jít například
o propustné zpevněné povrchy, zelené střechy, retenční nádrže, vsakovací zařízení nebo akumulační nádrže. Ty se dají využít pro následné zavlažování zeleně. Navržené prvky bude možné vzájemně kombinovat,“ doplnil 1. náměstek primátorky Petr Hladík. 

Na základě výstupů studie budou následně prioritně vytipovány objekty, u kterých bude možné realizovat opatření funkčně a ekonomicky efektivně. V těchto případech se dále předpokládá zpracování projektové dokumentace a následná realizace.

Veřejná zakázka je vypisována znovu. První zadávací řízení bylo zrušeno v důsledku uplynutí lhůty ve smyslu ust. § 40 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Hodnota veřejné zakázky je předběžně vyčíslena na 4,7 milionu korun. Tento projekt náleží do gesce Kanceláře architekta města Brna.

Tiskové středisko MMB

Zdroj:brno.cz

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode