BLUDOV – pozvánka na pietní setkání v žerotínské hrobce

09.08.2021 07:12

Vážené Moravanky, vážení Moravané, příznivci země Moravy a její historie, za náš spolek Moravská národní obec, oblastní sdružení Haná, bychom vás chtěli co nejsrdečněji pozvat dne 11. září 2021 do obce Bludov na již tradiční setkání v místní rodové hrobce Žerotínů a rodu Mornstein-Zierotin. Od 17:00 hodin se zde uskuteční vzpomínkové pietní setkání při příležitosti

457. výročí od narození velkého Moravana, významného šlechtice, diplomata a moravského zemského hejtmana Karla staršího ze Žerotína (15. 9. 1564  –  9. 10. 1636).

Členové a příznivci Moravské národní obce se sejdou o hodinu dříve, už v 16:00 hodin, a to v hospůdce přímo naproti hrobce.

Během setkání budou předním členem našeho spolku Bc. Jaroslavem Svozilem vzpomenuty také některé další výrazné osobnosti tohoto předního panského rodu. Mnozí příslušníci rodové linie Žerotínů se totiž ve své době výrazným způsobem podíleli na správě, obecném povznesení, posílení svébytnosti a zemských svobod naší země Moravy. Dle legendy právě pravděpodobný zakladatel pěkné obce Bludov, vladyka a markraběcí úředník Blud z Bludova stál u počátků tohoto rodu. Žerotínové byli také posledními majiteli obce Bludov. Tuto skutečnost odráží také obecní znak Bludova, kterému vévodí černý žerotínský lev na třech hůrkách. Nejen pro tyto skutečnosti máme morální povinnost si pravidelně tuto slavnou šlechtickou dynastii připomínat.

Vážení přátelé, přijďte s námi zavzpomínat a poklonit se památce zde pochovaných příslušníků starožitného panského                rodu Žerotínů. Svoji účast přislíbili také mnozí vzácní hosté. Například náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Mgr. Dalibor Horák, starosta obce Bludov pan Ing. Pavel Ston a další představitelé obecní samosprávy. Věříme, že také letos naše setkání svojí účastí poctí některý z příslušníků domácího rodu Mornstein-Zierotin. Přátelé, budeme se těšit na vaši hojnou účast.

Za organizační tým

Stanislav Blažek
místopředseda Moravské národní obce, z. s.
předseda OS MNO Haná

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode