BIO – VYMOŽENOST, NEBO PODRAZ?

22.04.2018 15:02

  VELKÉ ZISKY ZA NEKVALITNÍ POTRAVINY A NIČENÍ PŮDY!

DVOJÍ KVALITA POTRAVIN – PRO PRACHÁČE – A TY OSTATNÍ!
PŘÍLIŠNÉ ZDANĚNÍ LIDSKÉ PRÁCE!
MINIMÁLNÍ, NEBO ŽÁDNÉ MAJETKOVÉ DANĚ!
JE TO V POŘÁDKU?

Máte-li dost finančních prostředků, můžete si kupovat bio potraviny. Pokud ne, musíte se spokojit s běžnou nabídkou. Dnes jsem slyšela v médiích, že by bio potraviny měly tvořit významné procento potravin, ze kterých se připravují obědy ve školních jídelnách. Případně i v jídelnách, kde se stravují zaměstnanci. Budou na to rodiny s dětmi mít? Bude na to mít většina zaměstnanců?

Většina z nás patří k těm lidem, občanům, kteří kupují běžné potraviny. A jsou často urážlivě poučováni jak jsou lidé u nás hloupí, když nakupují podle ceny, místo aby mysleli na své zdraví a kupovali především kvalitní potraviny !

Po Listopadu se začala dělit společnost na vyvolené a plebs. „Vyvolení“, kterým se někdy i nesprávně říká elity, byli zpravidla lidé, kteří až zázračně rychle a zázračně „velmi“ zbohatli. Dnes víme, že to byly z velké části obrovské zlodějny těch, kteří měli předem informace, že to jde a jak se to má udělat. Bylo to z velké části nezákonné. Ale místo možné nápravy a trestu přišly dodatečné změny zákonů. Platily retroaktivně. Tedy další nezákonnost...

A dnes? Obrovské mašiny utlačují půdu na polích. Dělají z ní mrtvou masu. Chemie ničí se škůdci i v půdě potřebné organismy. Chemie ničí plevely. Lidé už na polích téměř nejsou potřeba. Venkov se vylidňuje. Napomáhá tomuto nedobrému trendu i nespravedlivé určení daní v našem drahém, hloupém a nefunkčním krajském systému. Malá městečka a střední a malé obce dostávají směšné minimum. Peníze z daní ještě více než za komunistů zůstávají v centru, kde se z velké části přerozdělují a nejsou nárokové. Další způsob jak okrást občany a vytvořit obrovský korupční rybník. Který se rok co rok znovu naplní…

Ale zpátky k půdě. Lány jsou pro pohodlné obdělávání obrovské. Půdu odnáší větrná i vodní eroze.

A aby tomu byla nasazena koruna – vždyť jsme přece v Kocourkově. Co jiného je tzv. liberální demokracie, než žádná demokracie! Jde o vládu korporací a oligarchů proti řadovým občanům! A i proto berou v zemědělství dotace podniky – lidé, kteří půdu devastují a ničí a pokud ji mají od majitelů jen pronajatou, rok co rok ničí jejich majetek.

A nám všem zdraví. A aby toho nebylo dost, ještě ohrožují devastací půdy naši budoucnost. Půda by měla být proti devastaci chráněna!

Je z toho cesta ven? Cesta ven je vždy a to i bez revolucí, které často vedou k horšímu stavu, než který se lidé snažili napravit. Jak je to možné? Snadno. Bezohlední darebáci jsou v nastalých zmatcích díky své bezohlednosti daleko rychleji u moci, než lidé slušní, kteří se snaží jednat spravedlivě. Bezohledným darebákům slušnost a spravedlnost nic neříkají.

A o jaké cestě tady píšu? O cestě jak vrátit moc do rukou řadových občanů. Nakonec, že nositelem moci ve státě je lid, to ve většině zemí na tzv. „západě“ má zaručovat ústava. Je to tam většinou napsáno černé na bílém! Tak si o naplnění tohoto práva řekněme!

Znamená to odstřihnout spojení mezi velkými penězi a volbami. Zakázat volební kampaně za peníze. Kampaně, které nejsou ničím jiným než reklamou, kde napíše a mluví o sobě politický subjekt vycpaný něčími velkými penězi, jak je ohromný. Čím větší peníze do kampaně, tím lepší reklamní agentura a mazanější slogany. Tím víc bilboardů, tím víc plakátů a prostoru v médiích, v pořadech, často se mazaně tvářících jako nepolitické, „nemající s blížícími se volbami nic společného“. Kandidáti určitých politických uskupení se tam objeví - jakoby náhodou...

Jak z toho ven? Ale my máme přece „veřejnoprávní média“, která si my sami, tedy občané – povinně platíme. Ať politické subjekty prezentují své programy a kandidáty tam. Ať má každý politický subjekt vyhrazen stejný čas v době se srovnatelnou sledovaností.

Máme mnoho poctivých a slušných lidí, kteří jsou zároveň velmi schopní. Ale přes bariéru „velkých peněz“, se do vyšší politiky nemohou dostat,.. A tak volíme stále dokola ty, kteří mají v politice „své zájmy“. Zájmy, které jsou často v příkrém rozporu se zájmy celé společnosti.

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode