ABSURDNÍ ?

22.11.2021 05:59

Když o sobě řekne občan narozený v Čechách, že je Čech, je to v pořádku.


Řekne-li o sobě občan, narozený na Moravě, že je Moravan (a nikoli Čech), hned jsou mnozí pohoršeni, často nechybí ani označení moravský separatista (tak nadávali i Leoši Janáčkovi za jeho tvorbu !), nacionalista, moravista a dostává se mu i dalších podobných "nálepek".

 Dokonce propaganda tvrdí, že Moravané chtějí "dělit" republiku. Jakoby už nebyla rozdělená a to dokonce do čtrnácti nefunkčních, drahých a v podstatě nesmyslně ustavených krajů !


PROČ? Když je historicky doloženo, že češství na Moravě vzniklo jako umělý politický konstrukt a odpočátku nebylo přirozené ?


Na Moravu přece přijížděly kolem poloviny 19. století "spanilé jízdy" složené z českých obrozenců přemlouvat moravské vzdělance té doby, aby se Moravané prohlásili za Čechy. Že je to politická nutnost kvůli ohroženému společnému slovanskému jazyku. J

ak byla tehdy diplomaticky označovaná moravština na Moravě a čeština v Čechách. 

Ano, slovanstvím se oháněli, protože Čechem se tehdy na Moravě nikdo necítil. 

Ale počešťování Moravy na sebe nenechalo dlouho čekat. 

A pokračuje dodnes. Je skoro zázrak, že ještě i dnes, po více jak 150 letech Morava a Moravané ještě vzdorují. Ale není nás, moravských patriotů, kteří usilují cílevědomě o obnovení ukradených moravských práv, mnoho. Snad je nadějí, že i mnozí jiní u nás mají Moravu v srdci, i když si ne vždy zcela uvědomují o co vlastně jde a co všechno je ve hře.

V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode