210. VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVA

04.12.2015 11:20

AUSTERLITZ 2015

5. – 6. prosince  2015

TVAROŽNÁ, PRACE A SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

Připravujeme 210. výročí bitvy u Slavkova (2. prosince 1805), bitvy tří císařů. V červnu 2015 proběhla největší vzpomínková akce re-enactmentu na evropském kontinentu: dlouho očekávané 200. výročí bitvy u Waterloo, jíž vyvrcholilo období dvoustých výročí událostí tzv. koaličních válek let 1792–1815, a současně desetileté období věnované válkám napoleonským, jež otevřelo mimořádně úspěšné 200. výročí bitvy u Slavkova v roce 2005 s účastí 3600 dobrovolníků z 24 zemí světa. Akce Austerlitz 2015, jejíž program představujeme, bude svého druhu epilogem velkých napoleonských výročí.

Akce Austerlitz 2015 byla zařazena do doporučených akcí agentury cestovního ruchu Czechtourism, dále do akcí k výročí založení Asociace krajů ČR a doporučených akcí ACK ČR – Asociace cestovních kanceláří cestovního ruchu ČR, která se stala i partnerem projektu. Partnerem projektu je i Stará pošta pozořická. Záštitu převzala ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová, ministr obrany ČR Martin Stropnický a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Akce je pořádána s finančním přispěním Jihomoravského kraje Projektem Austerlitz, Středoevropskou napoleonskou společností, obcemi Tvarožná a Prace a Starou poštou pozořickou. Je podpořena ministerstvem obrany České republiky a agenturou CzechTourism.

Kulaté výročí Slavkova bude v roce 2015 jako tradičně poslední akce roku epilogem dlouhé řady vzpomínkových akcí, která začala v roce 1992 připomenutím 200. výročí bitvy u Valmy, následovaly Lodi nebo Arcole v roce 1996, Rivoli v roce 1997, obsazení Malty v roce 1998, Marengo jako první velké 200. výročí v roce 2000, a po sérii přípravných akcí, jež lze s jistou mírou nadsázky označit za výcvikový tábor v Boulogne, a mezi něž patřilo také 200. výročí předávání orlic a praporů v Paříži v roce 2004, proběhlo 200. výročí Slavkova v roce 2005. Velká napoleonská výročí pokračovala u Jeny či Pultusku 2006, Jílového a Friedlandu v roce 2007, a přidaly se také akce na Pyrenejském poloostrově, mezi nimi Baylén v roce 2008. Rok 2009 nabídl velké bitvy u polského Razsyna, bavorského Eggmühlu, rakouského Gross-Enzerdsdorfu (Aspern-Essling), v Bratislavě a u Znojma. Pyrenejský poloostrov naplno zasáhla ekonomická krize a i na kontinentu zavládly dva roky relativního míru, podobně jako v letech 1810–1812; během nich však byly uspořádány významné akce u Waterloo (195. výročí v roce 2010), u Slavkova (205. výročí v roce 2010) a u Jeny (205. výročí v roce 2011). Dvoustá výročí pokračovala v roce 2012 v Rusku akcemi u Smolenska, u Borodina a na Berezině, jimž předcházelo připomenutí přechodu Napoleonovy armády přes Němen v litevském Kaunasu. V roce 2013 se kromě řady dílčích akcí soustředila pozornost na Lützen, který byl věnován jarní části tažení, na Chlumec a samozřejmě 200. výročí bitvy národů u Lipska. Francouzské tažení roku 1814 připomněly akce v Montereau, v Remeši či u Montmirail.

Vzpomínkové akce věnované tématu bitvy u Slavkova v roce 2015 proběhnou postupně na různých místech:

Valtice 2015 (17.-19. dubna) budou zavedenými jarními manévry jednotek, které tvoří Středoevropskou napoleonskou společnost; v letošním roce zaměřené na přípravu ke dvěma velkým vzpomínkovým akcím: Waterloo 2015 a Austerlitz 2015.

Napoleonské dny 2015 (14.–16. srpna) připomenou 246. výročí Napoleonova narození. Jde o tradiční akci Projektu Austerlitz a Středoevropské napoleonské společnosti, které ji pořádají od roku 2003 ve Slavkově, ve Tvarožné a v Praci.

Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerliz, XII. ročník – 15.8. ná zámku ve Slavkově; pořadatelem je Moravská banka vín a AusterlitzPro s.r.o. ve spolupráci s Asociací sommeliérů ČR a Vinařským fondem ČR

Austerlitz 2015, hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě proběhne na slavkovském bojišti ve dnech 5. – 6. prosince 2015. Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka- rekonstrukce bitvy pod kopcem Santon (14:00), za účasti až 2000 vojáků v dobových uniformách, 120 koní a 20 děl, a nedělní pietní akt na Mohyle míru, místě nejtěžších bojů bitvy tří císařů (12:00). Součástí programu bude řada doprovodných akcí zahájených již v předcházejícím týdnu v Brně a na dalších místech; 2. prosince 2015 proběhne na Staré poště pozořické seminář věnovaný historii bitvy u Slavkova, tažení, vojenské historii a re-enactmentu. Na Staré poště pozořické bude také od 4.12 – do 6.12. 2015 vojenské ležení a možnost návštěvy muzea.

2015e

U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na  podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.

Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.

Plánovaný počet účastníků akce Austerlitz 2015 je až 2000; jde o členy evropských spolků napoleonské vojenské historie v uniformách armád Francie, Rakouska, Ruska a jejich spojenců, a přijedou kromě České republiky také ze Slovenska, Rakouska, Polska, Německa, Itálie, Francie, Belgie, Ruska, Malty, Běloruska, Ukrajiny, Litvy, Maďarska, Velké Británie a dalších zemí. Program a zázemí celé akce jsou připravovány členy Projektu Austerlitz, AusterlitzPro, obcemi Prace a Tvarožná a Středoevropské napoleonské společnosti ve spolupráci s dalšími obcemi bojiště.

 

Převzato z: www.austerlitz.org/cz/austerlitz-2015/

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode