15. březen 1939

15.03.2016 13:18

Dnes, zažíváme jedno smutné výročí, není ani kuláté, ani půlkulaté, přesto stojí za připomenutí. Před 77 lety byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava, a zbytky tehdejšího Československa se dostaly "pod ochranu Říše". 

U nás  v redakci si myslíme, že je potřebné v dnešní době totu smutné výročí připomínat, proto se divím, když brouzdám internetem, nikde na mainstremu nenalézám zmínku o tomto  dni. Novinky, idnes, ba i CT24 mlčí... Asi se nehodí do krámu připomínat, že tu byla nějaká německá okupace. Pročpak? Že by se to nehodilo "bruselsko-berlínské! EU, někdy též zvanou jako" IV. Říše!?

 Přeci platí známé latinské přísloví: "Historie magistra vitae" Což by se dalo volně přeložit "Historie učitelkou života."

K tomu dodám, že asi dnešní politické reprezentaci vyhovuje neznalost ,protože jak říká Orwell v románu 1984:"Nevědomost znamená sílu"

Autor:Pavel Škodílek

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode