1328 RADNIC – Poděkování místopředsedkyně Lenky Holaňové

07.07.2017 10:04

  Vážení představitelé obcí a měst, 5. července 2017 oslavíme moravským a státním svátkem příchod slovanských věrozvěstů, patronů Moravy a spolupatronů Evropy, Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jménem našeho spolku Moravská národní obec Vám srdečně děkuji, že na budově Vašeho úřadu zítra vyvěsíte moravskou vlajku. Vyjadřujete tak nejen úctu k cyrilometodějské tradici, ale také poctu naší rodné Moravě, její bohaté historii, svébytné kultuře a tradicím. Vaše obec je na seznamu s ostatními 1328 obcemi, které budou svým občanům připomínat hodnoty, jež naše země představuje, moravskou identitu a sounáležitost a vybízet k oprávněné hrdosti na Moravu.

Díky Vám, vážení představitelé obcí a měst, zůstane Morava a její kulturní dědictví v srdcích jejích obyvatel stále živá, velmi si toho vážíme. Přeji Vám a Vašim občanům mnoho úspěchů a krásný 5. červenec, náš moravský svátek.

zdroj:zamoravu.eu

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode