1230 RADNIC – Poděkování místopředsedkyně Lenky Holaňové

24.08.2016 20:26

 Vážení představitelé obcí a měst, dne 5. července 2016 jsme oslavili společně morav­ským a státním svátkem příchod slovanských věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu; hlavních patronů Moravy a spolupatronů Evropy. Ráda bych Vám jménem spolku Moravská národní obec ze srdce poděkovala za to, že jste vyvěsili na budově Vašeho úřadu moravskou vlajku. Tímto symbolickým aktem jste vyjadřili úc­tu k naší rodné zemi, jejím tradicím, historii a svébytné kultuře. Vaše obec se tak stala jednou z 1230 obcí, jež se rozhodly připomínat tímto způsobem svým obča­nům tradiční hodnoty, moravskou identitu a sounáležitost k Moravě. Vaší zásluhou zůstane Morava a její kulturní dědictví v srdcích jejích obyvatel stále živá.

     Velmi si Vašeho postoje vážíme. Přeji Vám a Vašim občanům mnoho úspěchů.
S úctou
Lenka Holaňová

místopředsedkyně Moravské národní obce

 

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode