4. ČERVENEC JE MEZINÁRODNÍM DNEM DRUŽSTEV

12.07.2021 13:03

 


U nás nemá pojem družstvo nejlepší zvuk. Bohužel. Příčinou byla násilná kolektivizace zemědělství prosazovaná Komunistickou stranou Československa.
Po Listopadu bylo uměle zničeno prosperující a obecně známé zemědělské družstvo ve Slušovicích. Důvodem bylo, že mohlo být dobrým příkladem pro zachování v té době již většinou dobře fungujících zemedělských družstev u nás.


Družstevnictví obecně však mělo a má u nás dlouhou a tradici s většinou s velmi dobrými výsledky. Dnes existuje mezi ekonomy názor, že náš současný družstevní zákon není nejlepší a tak družstevnictví brzdí, ač by mu pro rozvoj našeho hospodářství, které utrpělo po Listopadu těžké rány, měl pomáhat.


V devadesátých letech u nás začaly prosperovat družstevní záložny. Byly tak úspěšné, že začaly příliš konkurovat bankám, jichž se postupně u nás zmocňovaly cizí nadnárodní korporace. Tyto banky si  nakonec zaplatily mediální útok na sektor družstevních záložen. Jistě své finanční síly využily i v naší politice.

 Protože práva záložen nakonec nikdo z politické scény nebránil. I když v médiích šlo většinou o lži a pomluvy. To ve svém důsledku tak znejistělo členy záložen - jejich vkladatele, že z obav o své úspory nakonec chtěli všechny své úspory vybrat a tak si pomocí toho uměle vyvolaného runu (název pro útok na peněžní ústavy) sami tyto vlastní družstevní peněžní ústavy zničili.


V západním světě a jistě i jinde jsou mnohé velké družstevní firmy. Nejznámější jsou zřejmě ty, které se nazývají Mondragonské. 

Například ve Španělsku je taková družstevní firma třetí největší ve státě. Oproti soukromým firmám tam mají zaměstnanci - členové družsva, vyšší platy a i mnohé další výhody, kterých využívají například o dovolené a ve volných dnech obecně. Tato družstva nemají kolektivní rozhodování, i když v něčem jistě ano. Ale řízením běžného chodu družstva je pověřen placený manažer či manažeři.


Je to forma podnikání, které se u nás málo využívá a to k naší škodě. Měli bychom se zbavit předsudků, které nám někdo vložil do hlavy i prostřednictvím manipulací, protože i tady se může jednat o konkurenční boj jak firem ovládaných našimi oligarchy, tak především ovládaných nadnárodními korporacemi.

                                                                                                                                                                                                           V.B.J.

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání

Copyright © 2015

Vytvořeno službou Webnode