Archiv článků

06.06.2018 08:40

PLÁNY MOCNÝCH S ARKTIDOU ale i s Antarktidou, o kterou je zájem menší

 Dále je otázkou, jestli se lidstvu ještě podaří vymanit z mocenské pavučiny utkané málopočetnou skupinou lidí, kteří uchvátili většinu světového bohatství, a dobrat se tak skutečné demo - kracie, tedy lido - vlády: * * * Patrik Sloboda /původní článek zkrácen, zde jeho závěrečná...
05.06.2018 11:36

Moravský národní strom oskoruša

  Oskoruša, oskeruše (česky Jeřáb oskeruše), (Sorbus domestica) je opadavý, listnatý ovocný strom dorůstající výšky až 15 m jako solitér nebo až 30 m v lese. V našich, moravských podmínkách se dožívá 300 až 500 let, v jižní Evropě až 600 let. V České republice je tato dřevina vzácná a...
05.06.2018 11:33

NA PRVNÍM SNĚMU MZH BYLO ZVOLENO VEDENÍ A ODSOUHLASEN DLOUHODOBÝ PROGRAM

 V sobotu 28. 4. 2018 proběhl v křišťálovém sále staré brněnské radnice I. sněm Moravského zemského hnutí, jehož hlavním a nejdůležitějším cílem bylo zvolení orgánů hnutí a schválení dlouhodobého programu. Řízením sněmu byl pověřen člen přípravného výboru Ondřej Hýsek, který po technickém...
03.06.2018 14:51

Teleskopický manipulátor Manitou MLT 735 120 LSU

  rok 2009,velice dobrý stav,stroj je pod stálým servisem kontakt:607449585,Littol.ltd@gmail.com
03.06.2018 12:37

26 MILIARD ROČNĚ

  Přátelé, v minulosti jsme přinesli řadu čísel, která hovořila ve prospěch obnovy samosprávy naší země. Dnes si dovolíme přidat další dřevo do ohně. Raději se posaďte, ať to s Vámi nesekne. Na úvod je třeba říci, že velké díky patří Českému statistickému úřadu, který, ač nechtěně,...
02.06.2018 19:59

Moravský národ existuje

  Součástí Ústavy České republiky je Listina základních práv a svobod a předsednictvo České národní rady ji vyhlásilo součástí ústavního pořádku České republiky (viz Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992). Zde, v Článku 3, odst. 2, je uvedeno: „Každý má právo svobodně rozhodovat...
01.06.2018 11:48

JAK HODNOTIT REŽIMY ?

 Jak hodnotit současné i minulé režimy v různých státech ? Především podle toho, jak se chovají k vlastním lidem. Zda usilují o to, v rozumné míře naplňovat ideál rovnosti. I. republika to dokázala, její majetkové reformy byly dobrým počinem, který následně umožnil prosperitu. Náš současný...
31.05.2018 16:34

Otevřený list ČBK ohledně divadla v Brně

Vážení členové ČBK! To, co se stalo v Brně, to není maličkost! Bůh to dopustil, ale proč? Proto, abyste se probrali ze spánku smrti a konali pokání. Taková urážka Krista jako v Brně, nebyla spáchána ani v Německu, ani ve Francii či Anglii. Jistě víte, že základem všech barevných revolucí je tzv....
29.05.2018 17:14

DOPRACUJÍ SE ČEŠI K MINISTÁTEČKU PRAHA A NĚKOLIK PIVOVARŮ KOLEM ? CO, JSOU ČESKOSLOVENSKÉ /PRAŽSKÉ/ ideje na ÚBYTĚ ?

 Zapšklý, ale v pražském centru utužovaný a hlasitě podporovaný, typicky "český" centralismus, už dávno přinesl své ovoce. Československo se zmenšilo. Nakonec po odchodu Slovenska ze společného státu - zaniklo. Je prorocký výrok Žirinovského, že pokud v tom bude "Praha" pokračovat, nakonec...
28.05.2018 18:51

Svoboda páchnoucí sírou

Hned tři demonstrace se sešly v sobotu 26.5.2018 v podvečer na Zelném rynku v moravské metropoli. Důvodem bylo podivné představení na scéně divadla HUSA NA PROVÁZKU. Jako by si na scéně dala schůzku většina exhibicionistů z Evropy a současně jako by dílo kandidoval na ocenění pornooscara v množství...

Kontakt

www.mikan.cz

mikan@atlas.cz

příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava

00420 605 44 95 85

Vyhledávání